Bakåt

Logo

Nyheter

Jul

Julstängt

2018-11-09 - Under vecka 52 och 1 kommer vi att ha stängt för julledighet. Vid akuta ärenden kan man maila Samir@alltibygge.se. God Jul & Gott Nytt År önskar Allt i Bygge Tidaholm AB.

Rosenbergsskolan

Rosenbergsskolan

2018-09-25 - Vi har av Tidaholms Kommun fått uppdraget att uppföra Tidaholms nya F6-skola som ska ha plats för 450 elever. Byggnaden som är på ca 7500 m2 kommer att ha en fasad av betongelement i varierande form samt yta. Till byggnaden kommer det att utföras en rik utemiljö och behandlad tomtarea är ca 38 000 m2.

EkebackensFörskola

EkebackensFörskola

2018-08-06 - Nu är arbetena med Ekebackens förskola i Skövde igång åter igen efter semestern med nya krafter. Planerat färdiställande är i början av december 2018.

Om Oss

Allt i Bygge Tidaholm AB startades redan år 1972, då under namnet Allt i Bygge HB, av Alf Bergman och Sune Ider. 1977 slöt Bengt Fredriksson upp som delägare och sammarbetspartner. Sedan dess har företaget utvecklats i allmänhet och växt i synnerhet. År 2002 flyttades verksamheten från Ekedalen till Vägverkets lokaler i Tidaholm då företaget växte och behövde större utrymme för lager. Samma år bildades aktiebolaget Allt i Bygge Tidaholm AB. 3 år senare, år 2005 bildades bolaget Allt i Bygge Holding AB. Företaget har i sin ägo bostadsfastigheter i Ekedalen samt lager- och kontorsfastigheter i Tidaholm. Av denna anledning bildades därför år 2009 företaget Allt i Bygge Fastigheter AB som skulle förvalta dessa bostäder och lokaler.

Mycket har hänt sedan 1972 och idag består företaget av 24 snickare, 2 murare samt 3 tjänstemän. Företaget drivs idag av Kennet Bergman, Rickard Fredriksson samt Tommy Fredriksson. Den samlade erfarenheten i företaget och det yrkeskunnande som både nya medarbetare, utbildningar och tuffa uppdrag gett är du välkommen att disponera för just ditt unika byggprojekt, oavsett om det är stort eller litet. Vi har ett miljö- och kvalitetstänk i samtliga av våra uppdrag och nöjda kunder är det vi strävar efter. Vi tar oss an alla sorters uppdrag och hjälper gärna till vid projektering med ritnings- samt planeringsarbete. Vårt huvudsakliga geografiska område är Skaraborg men vi har utfört uppdrag, stora som små, över hela Sverige samt även utomlands.

Välkommen att ta kontakt med oss och diskutera din förfrågan.

Kvalitet & Miljö

miljo

Miljö Policy

- Vi utarbetar lösningar och föreslår material som är miljövänliga och energisparande, tillsammans med dig som kund.

- Vi källsorterar på samtliga våra arbetsplatser.

- Vi skapar tillsammans med våra leverantörer och underentreprenörer en god inre och yttre miljö på våra arbetsplatser.

- Vi bevarar kulturella miljövärden

K&M

Kvalitet och Miljö

De byggnationer vi utför har lång livslängd. Därför har vi ett klart uttalat ansvar för det som vi producerar. Grunden i vårt arbete är långsiktighet och helhetssyn. Alla i vårt företag tar sitt personliga kvalitets- och miljöansvar för de handlingar som görs. De beslut som fattas, stora som små, ska leda till en ständigt förbättrad kvalitet och miljö. Alla i vårt företag ges möjlighet till den utbildning eller vidareutveckling som erfordras för att de ska kunna omsätta sitt kvalitets- och miljöansvar i det vardagliga arbetet. Våra medarbetares kunskap och engagemang är den viktigaste tillgången för att vi ska lyckas i vår strävan att medverka till en bättre miljö och ökad kvalitet.

Kvalitet

KvalitetsPolicy

- Vi tar alltid reda på kundens behov och utgår från dessa.

- Vi föreslår de lösningar som är mest föremånliga för kunden med hänsyn till projektets livslängd.

- Vi har tydliga men enkla arbetsformer med kunder, leverantörer samt andra samarbetsparter.

- Vi har god ordning samt god arbetsmiljö på våra arbetsplatser.

- Vi vill göra varje beställare och varje projekt till en bra referens.

ReferenserKommersiella Byggnader

S:a Hellidens Förskola

S:a Hellidens

Sommaren 2015 fick vi uppdrag av Tidaholms Kommun att uppföra en ny förskola. Det resulterade i S:a Helliden förskola med 5 avdelningar, varav en förberedd för nattverksamhet, samt storkök.

S:a Hellidens Förskola

Förskola

Ytan uppgår till en BYA om 1250 m2.

S:a Hellidens Förskola

Interiör

Stora ljusa ytor i avdelningarna. Interiören går i vitt samt ljusgrått.

S:a Hellidens Förskola

S:a Hellidens Förskola

Lekytor

Utemiljön består av stora ytor med mycket lekutrustning för barnen samt växtlighet.

S:a Hellidens Förskola

Stenifasadskivor

Fasaden består av Steni fasadskivor generellt i vitt men med tre stycken kontrastkulörer på högdelarna samt som detaljer kring fönster. De kulörta skivorna har tre olika ytor för att skapa ett liv i fasaden

JunibackensForskola

JunibackensFörskola

År 2017 fick vi i uppdrag av Falköpings Kommun att bygga till Junibackens förskola.

JunibackensForskola

En befintlig byggnad skulle totalrenoveras samt byggas till med 750 m2. Förskolan inrymmer idag 6 avdelningar, storkök samt gemensamhetsutrymmen.

JunibackensForskola

Fasad

Fasadmaterialet är Formica VIVIX som är monterat med klinkmontage. Även den befintliga delen byttes material på att det inte ska synas en skillnad på äldre avdelning samt tillbyggnad.

KvAstrakanen

KvAstrakanen

Vi fick i uppdrag av Tidaholms Kommun att bygga till Tidaholms Simhall med en ny entré, relaxavdelning samt tillhörande omklädningsrum. Projektet utfördes år 2014.

KvAstrakanen

Bastu

Avdelningen inrymmer två bastun, en torrbastu samt en ångbastu.

KvAstrakanen

Interiör

En ny rymlig entré till badhuset har skapats med egen cafeteriadel. Relaxavdelningen innehåller ett bubbelbad, två äventyrsduschar, 2 bastun samt vistelseyta.

Fjallraven

Fjäll räven

Uppbyggnad av Fjällvrävens butik i Oslo under 2014.

Fjällräven

Inter iör

Ombyggnad av Fjällrävens Brand Center på bästa läge på Karl Johan i två plan. Arbetet omfattande totalrenovering av lokalerna samt insättning av ny trappa samt hiss.

Fjällräven

Exteriör centrala Oslo

VinContoret

Vin Contoret

Renovering av en renodlad kontorsbyggnad till ett upplevelsernas centrum i Tidaholm

VinContoret

Exteriör

Byggnaden drivs av VinContoret, ett systerbolag till Granqvist Vinagentur som har sitt huvudkontor på plan 2 i huset

VinContoret

Vin källare

VinContorets

Ett nytt underjordiskt rum med vinkällare har byggts

Bergaknuten

Atelje Bergaknuten

På hellidsberget i Tidaholm fick vi uppdraget att göra om ett gammal stall till en konstateljé.

Bergaknuten

Exteriör

Väggarna samt taket har isolerats samt gjorts om. Stora glaspartier samt 7 stycken takfönster har monterats.

Bergaknuten

Interiör

Enbart "skelletet" kvar från originalbyggnaden.

RossiesGatukok

RossiesGatukök

Flytt av ett gatukök till en ny lokalisering.

RossiesGatukok

Transport

Byggnaden flyttades med hjälp av kranbil, trailer samt lastmaskiner i ett stycke.

RossiesGatukok

NyPlats

Byggnaden lades försiktigt ner på en förberedd grund av uppmurad lecasten.

Kultur

VättakKyrka

VättaksKyrka

Nyläggning av tjärat spåntak på Vättaks Kyrka. Arbetet utfördes år 2010.

MedelplanKyrka

Medelplanakyrka

Här fick vi uppdrag att byta trätaket på Medelplana Kyrka och förbereda för skifferläggning..

JärpåsKyrka

JärpåsKyrka

Här fick vi i uppdrag att utföra träarbetena på taket till Järpås Kyrka.

TidaholmsKyrka

TidaholmsKyrka

På Tidaholms Kyrka fick vi uppdrag att utföra träarbetena på tornet, som var i dåligt skick, samt färga in putsen på tornet.

BrfBryggeriet

BrfBryggeriet

På uppdrag av Brf. Bryggeriet i SKövde fick vi uppdrag att åtgärda de gamla skorstenarna som ansågs vara farliga och var i dåligt skick.

BrfBryggeriet

SkorstenarBrfBryggeriet

Den ena skorstenen knackades ner och murades om så att den blev lägre än den ursprungliga och den andra förstärktes med stålband.

AnnebergsBränneri

AnnebergsBränneri

I Dimbo fick vi i uppdrag att putsa om Annebergs Bränneri. Byggnaden är från år 1888 och har varit ett av Skaraborgs största brännerier.

Klostergården

KlostergårdenSuntak

I Suntak har vi restaurerat en byggnad från år 1685. Byggnaden var först ett tjänsteboställe för kompanichefer vid Skaraborgs regemente. Under 1980-talet var bostaden obebodd och i det närmaste förfallen innan den restaurerades och är idag en privatbostad. Den varsamma restaureringen belönades med ett Europa Nostra diplom.

AlmnäsBruk

AlmnäsBruk

På almnäs bruk har vi restuarerat ventilationshuvarna på ladugården då de gamla var i dåligt skick. Samma utseende som de ursprungliga skulle bevaras. Arbetet utfördes år 2009.

Bostäder

Oktagon

Oktagonen

Nybyggnad av fritidshus på Hellidsberget.

Oktagon

Lärk

Panelen består av lärkträ som åldras och med tiden får en grå ton. Partier går i vinröd ton och fönster och dörrar utförs med minimala foder.

Oktagon

Naturnära

Mon

Mon

Tillbyggnad av fritidshus.

Mon

Exteriör

Tillbyggnaden smälter ihop med det befintliga fritidshuset.

Mon

Teak

Massiv nåtad teak på golv samt fönsterbrädor.

VillaGronberg

VillaGrönberg

Vi övertog bygget av en unik villa i Halmstad år 2008.

VillaGronberg

Trappa

Betong blandat med trä

VillaGronberg

Exteriör

Fasad av cederträ samt betong.

VillaFurhoff

VillaFurhoff

Nybyggnad av villa i skultorp

VillaFurhoff

Detaljer

VillaFurhoff

TegelGlasEk

Fasaden består av tegel, glas samt ekpanel.

Granbolet

Granbolet

På Hellidsberget har vi byggt en ekologisk badpool i olika nivåer och med dykmöjligheter.

Granbolet

SibiriskLärk

Vi har även uppfört ett isolerat uterum i form av ett torn med ett däck runt av sibirisk lärk som är sågad i ett solfjädermönster.

Granbolet

Växtlighet

Kunden har försett dammen med växtlighet som tillsammans med kretsloppet renar vattnet.

VillaBjörkö

VillaBjörkö

En totalrenovering, både utvändigt och invändigt, av en villa från 1994 gjordes för att få huset att se ut som en sekelskiftesvilla och bättre passa in i skärgårdsmiljön.

VillaBjörkö

Interiör

Stora öppna ytor

VillaBjörkö

Utvändigt byggdes nya altanytor upp så att altanen sträcker sig runt huset samt en ny inglasad veranda mot väst.

Projekt

Rosenberg

Rosenbergsskolan

Arbetena med betongplattan till Rosenbergsskolan är i full färd och plattan beräknas stå gjuten i början av November.

EkebackensForskola

Ekebackensförskola

Byggnationen med Ekebackens Förskola i Skövde är i full gång. Projektet är en om- och tillbyggnad med totalt ca 1100 m2 och förväntas vara klar till årsskiftet 2018-2019. Byggnationen kommer att utföras väderskyddat. Beställare är Skövde kommun.

Se mer
BrfJunibacken

BrfJunibacken

På uppdrag av HSB Nordvästra Götaland har vi fått uppdraget att utföra ett takbyte på 8 st flerbostadshus i Tidaholm.

Kontakt

Adress: Allt i Bygge Tidaholm AB
Västra Ringvägen 8, 522 31, Tidaholm
Tel: 0502- 120 44
Mail: info@alltibygge.se


Kennet

Kennet Bergman

VD

Tel: 0708 64 76 88

alltibygge@alltibygge.se

Samir

Samir Bezdrob

Entreprenadingenjör

Tel: 0708 12 83 81

samir@alltibygge.se

Reine

Reine Jakobsson

Administration

Tel: 0502 120 44

reine.jakobsson@alltibygge.se

Samir Bezdrob i Tidaholm, Västra Götalands län, SE på Houzz